Nowości
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : DIAMOND
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : DIAMOND

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : MEDITERRANEAN
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : MEDITERRANEAN

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : INDIAN DREAM
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : INDIAN DREAM

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : FIERY FLOERRS
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : FIERY FLOERRS

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : MAGNOLIA
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : MAGNOLIA

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : COOL OCEAN
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : COOL OCEAN

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : PATCHOULI & COCOA
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml : PATCHOULI & COCOA

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml: PASSION LOVE
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml: PASSION LOVE

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml: LAWENDER
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml: LAWENDER

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml: BABY
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml: BABY

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml: CASHMERE
Kala odświeżacz Fresh BLITZ 260ml: CASHMERE

12,42 zł

10,10 zł

szt.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KRAINAEKO.PL

 Serwis www.krainaeko.pl jest sklepem prowadzącym sprzedaż wysyłkową przez Internet umożliwiającym Państwu zakupy w dowolnym miejscu i czasie. W swojej ofercie proponujemy Państwu szeroki asortyment produktów spożywczych, suplementów diety, środków czystości , kosmetyków oraz wielu innych produktów w konkurencyjnych cenach i atrakcyjnych promocjach. 

Przed skorzystaniem z serwisu krainaeko.pl koniecznym jest zapoznanie się z poniższym regulaminem korzystania z usług.

Regulamin obowiązujący od dnia 01 czerwca 2020 roku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),

 

 • 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w sklepie internetowym krainaeko.pl, zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę 

SKLEP INTERNETOWY - oznacza przedsiębiorstwo funkcjonujące za pośrednictwem strony internetowej krainaeko.pl, za pomocą której Kupujący i Sprzedawca bądź Usługobiorca i Usługodawca zawierają umowy na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza PIOTR PICH, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRAINAEKO PIOTR PICH z siedzibą : Aleja Klonowa 9,07-203 Somianka posługującą się numerem NIP 795-102-60-66, numerem REGON 650940547, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres e-mail: biuro@krainaeko.pl, nr tel. 730 732 800

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie  

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)  

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej krainaeko.pl

ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.krainaeko.pl  jest handel detaliczny produktami, a w szczególności naturalną,ekologiczną,bezglutenową oraz konwencjonalną żywnością,chemią,kosmetykami,suplementami diety oraz zabawkami dla dzieci, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest:

       KrainaEko Piotr Pich  

       Aleja Klonowa 9

       07-203 Somianka

       NIP: 795-102-60-66   

3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
a)    połączenie z siecią internet o prędkości 1 Mb/s lub szybsze,
b)    przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge
c)    włączona obsługa JavaScript,
d)    czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 1. Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego krainaeko.pl mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 2. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie internetowym jest zaznaczenie check-boxa przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy).
   
 3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej krainaeko.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 • 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną
 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę. 
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych:
  a.) e-mail (adres poczty elektronicznej),
  b.) hasło.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym krainaeko.pl, zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, znajdujący się w treści wiadomości 
  e-mail wysłanej przez Usługodawcę po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 

 • 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

1.Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową krainaeko.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2.Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
a.) za pomocą konta w sklepie internetowym (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnianie formularza zawierającego dane osobowe),
b.) za pomocą formularza zamówienia,

3.W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Użytkownik przechodzi do koszyka klikając w zakładkę „przejdź do koszyka”, po czym zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „Zamawiam”, przechodząc w ten sposób do podstrony umożliwiającej mu rejestrację bądź przejście do formularza zamówienia. Po uzupełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik klika na pole z napisem „Podsumowanie”, po czym Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny oraz informację o tym, iż kliknięcie w link aktywacyjny wiąże się z zawarciem umowy sprzedaży oraz obowiązkiem zapłaty.

4.W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
a.) imienia, 
b.) nazwiska,
c.) telefonu,
d.) aktywnego adresu e-mail,
e.) ulicy i numeru domu,
f.) kodu pocztowego,
g.) miasta,
h.) nazwy i NIP firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).

5.Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny o którym stanowi ust. 3 niniejszego paragrafu.

6.Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.

7.W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt osobisty ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

8.Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

9.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

10.Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a.)  Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

b.) przedpłata za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU;Sky-Pay;Przelewy-24;

c.) przelew bezpośrednio na konto sprzedawcy z podaniem nr. zamówienia

11.Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez MILLENNIUM BANK pod numerem 68 1160 2202 0000 0004 5437 5322

12.Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności online poprzez stronę internetową sklepu, operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

oraz/lub: PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

oraz/lub : AP – Autopay Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013, właściciel Systemu.

13.Sprzedający oczekuje na płatność za zamówienie 7 dni kalendarzowych. W przypadku braku płatności zamówienie jest anulowane. O oczekiwaniu na płatność oraz o anulowaniu zamówienia Sprzedający powiadomi Kupującego za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy jego składaniu.

14.W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

15.W przypadku płatności przelewem,termin realizacji jest liczony od dnia zaksięgowania płatności na koncie sprzedającego.

16.Szczegółowe informacje odnośnie terminów realizacji zamówień znajdują się w zakładce Czas realizacji zamówienia.

 

 5. Dostawa lub odbiór towaru

 

Zamówione towary dostarczane są:

 1. osobiście przez Sprzedawcę (w przypadku zamówień składanych w obrębie miejscowości Somianka +10 km.),
 2. za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych - zawodowo trudniących się czynnościami przewozu: firmy kurierskiej InPost, DPD, Poczta Polska lub innej (w przypadku zamówień składanych poza obrębem miejscowości Somianka). 
 3. bezpośrednio w siedzibie firmy: Aleja Klonowa 9 , 07-203 Somianka, po wcześniejszym potwierdzeniu gotowości produktów do odbioru i umówieniu się na odbiór.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji. Bez tego dokumentu reklamacje uszkodzenia podczas transportu nie będą przyjmowane jak i rozpatrywane.
 5. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz terminów dostawy znajdują się w zakładce „Koszt dostawy”.

 


6. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru(nie dotyczy towarów spożywczych tak zwanych krótkoterminowych)    W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres biuro@krainaeko.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza 
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w par. 1 adres jego siedziby.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów);
  d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k)    zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l)      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

 


 • 7. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem +48 730 732 800, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: biuro@krainaeko.pl).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.     
 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 9.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.

10.Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową.

1)    gdy chodzi o towary żywnościowe – po upływie daty minimalnej trwałości albo przydatności do spożycia (warunek ten nie odnosi się do towarów żywnościowych dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia);

2)    gdy chodzi o towary żywnościowe paczkowane w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409) albo sprzedawane luzem – niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż:
a) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru          paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o           towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409), oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami         ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia        (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i          Nr 166, poz. 1362) albo dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości       albo terminu przydatności do spożycia,
b) w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem;

3) gdy chodzi o towary inne niż żywnościowe – w terminie 30 dni od jej stwierdzenia.

4)  gdy chodzi o towary posiadające zabezpieczenia tj. plomby lub inne , reklamacje jak i rękojma, będą odrzucone po ich uszkodzeniu lub naruszeniu

 

8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź  tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

 

9. Ochrona danych osobowych

 1.  Ochrona danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, w przypadku wątpliwości, przyjmuje się poniższe definicje:
  • "dane osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  • "przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • "ograniczenie przetwarzania" oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
  • "administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
  • "podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 1. Przetwarzanie danych w wyniku złożonego zamówienia odbywa się wyłącznie na postawie zgody dobrowolnie wyrażonej przez Zamawiającego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego serwisu, dostępnych infolinii telefonicznych oraz pisemnie na adres korespondencyjny wskazanych w § 1. 
 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest KrainaEko Piotr Pich, Aleja Klonowa 9, 07-203 Somianka.NIP:795-102-60-66 które są umiejscowionych na serwerach administrowanych przez Usługodawcę w ramach realizacji Usługi na Platformie HOME.PL będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych
 3. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu www.krainaeko.pl, pozyskiwanych na warunkach opisanych w art. 6 RODO, jest rejestracja konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem oraz przyjęcie i realizacja zamówienia złożonego w wyniku dobrowolnie wypełnionego formularza zamówienia oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji zamówienia jest personel serwisu www.krainaeko.pl, oraz osoby trzecie, którym powierzono realizację zamówienia, w tym pracownicy firm kurierskich i pocztowych wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

  oraz/lub: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 

  oraz/lub: (SKY-PAY) Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590,
  NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru
  Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013

 6. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku uzyskania danych osobowych na podstawie zgody uprawnionego trwa aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia wzajemnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, czas przetwarzania jest równoznaczny z okresem realizacji zamówienia.

 

 1. Minimalny zakres danych osobowych niezbędnych do przekazania administratorowi określa formularz Zamówienia. Podanie danych osobowych w ich minimalnym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości skutecznego złożenia i realizacji zamówienia.

 

 1. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; planowanego okresu przechowywania danych osobowych, prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle; zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Zamawiający ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą; ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w drodze środków komunikacji powołanych 

 

 1. Zamawiający ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

 

 1. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym przetwarzanych w celach marketingowych - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim przypadku administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Zamawiający ma prawo do składania skarg i uwag bezpośrednio do administratora za pośrednictwem środków komunikacji powołanych . Zamawiający ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; dane adresowe: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl, kancelaria@giodo.gov.pl, tel.: (+48) 22 860-70-81.

 

 1. W ramach oświadczeń składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamawiający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Brak powyższej zgody nie rzutuje na realizację usług świadczonych w ramach serwisu www.krainaeko.pl

 

10.    Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://krainaeko.pl/regulamin i dokonanie wydruku.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023r.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl